[First] [Prev] [Home] [Next] [Last]

Sirkusdirektør Arnardo, selveste "Gubben", tatt en gang på 70 tallet.

Sircuskongen Arne Arnardo